Zaufali nam

W zakresie konsultacji i doradztwa, audytów dostępności, testów z użytkownikami oraz szkoleń zaufały nam m.in. następujące podmioty:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Miasta Gdynia
 • Urząd Miasta Poznania
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
 • Urząd Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Torunia
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Bank Gospodarki Żywnościowej
 • Bank ING
 • Bank PEKAO SA
 • Bank Santander Polska
 • Transition Technologies
 • Allianz
 • Apius
 • 4VOD
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Muzeum Żydów Polskich POLIN
 • Centrum Zamenhofa
 • Małopolski Instytut Kultury
 • Eversis
 • Nekken
 • Superskrypt
 • AQUANET S.A
 • Wydawnictwo Migra
 • Europejska Sieć Pamięć i Solidarność