Audyt architektoniczny

Audyt dostępności architektonicznej jest udokumentowaną analizą i oceną w zakresie stopnia przystosowania elementów infrastruktury budynku, jego wyposażenia dla wszystkich użytkowników (w tym osób ze szczególnymi potrzebami). Zakres usługi obejmuje:

 • wizje lokalne w obiektach
 • dokumentację fotograficzną
 • opracowanie raportu, który dostarczy wiedzy na temat stopnia dostosowania budynku użyteczności publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W trakcie audytu dostępności architektonicznej badane jest zarówno otoczenie przed budynkiem, jak i jego wnętrze. W ramach otoczenia przed budynkiem analizowane i oceniane są:

 • przejścia dla pieszych
 • miejsca postojowe
 • chodniki i dojścia do budynku
 • pochylnie
 • schody zewnętrzne
 • drzwi wejściowe

W budynku, na każdym jego piętrze badane są:

 • ciągi komunikacyjne
 • schody
 • windy
 • drzwi
 • podłoga
 • elementy wyposażenia
 • kolorystyka ścian
 • oświetlenie
 • informacja
 • możliwości ewakuacyjne lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

Nasi audytorzy, badający poszczególne elementy infrastruktury odnoszą się do kryteriów wynikających z wymogów obowiązującego prawa.

Zapytaj o wycenę