Audyt dostępności cyfrowej dokumentów elektronicznych

Optymalnym rozwiązaniem przy ocenie dostępności cyfrowej dokumentu elektronicznego jest jednoczesne wykorzystanie analizy automatycznej, badania eksperckiego oraz testów z udziałem użytkowników z różnego typu niepełnosprawnościami, tzw. badanie User Experience. Takie podejście umożliwia wykrycie największej ilości barier w dostępie do informacji w obrębie całego dokumentu elektronicznego, a także zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby różnych grup osób narażonych na cyfrowe wykluczenie.

Audyty przeprowadzane przez Utilitię składają się z trzech elementów:

  1. Automatycznej analizy z wykorzystaniem najróżniejszych narzędzi umożliwiających m.in. automatyczną ocenę takich elementów jak obecność warstwy tekstowej, prawidłowy kontrast, czy obecność i poprawność struktury treści.
  2. Badania eksperckiego – Specjaliści z obszaru dostępności cyfrowej analizują dokument elektroniczny pod kątem jego zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 (ang. Web Content Accessibility Guidelines) oraz zgodności z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  3. Analizy User Experience – Dokument badany jest przez użytkowników z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabo widzących), słuchu (głuchych) oraz osoby z niepełnosprawnościami manualnymi. Analizowana jest również dostępność cyfrowa pod kątem najpopularniejszych technologii asystujących wykorzystywanych przez osoby z różnego typu niepełnosprawnościami.

Przeprowadzane przez Utilitię audyty dostępności cyfrowej stanowią najbardziej kompleksową ofertę na rynku. Zamawiając audyt w firmie Utilitia możecie Państwo mieć pewność, że Wasze dokumenty elektroniczne przebadane zostaną w naprawdę kompleksowy sposób.

Zapytaj o wycenę