Audyt dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych

Każda powstająca aplikacja mobilna optymalizowana jest pod kątem środowiska operacyjnego, w którym będzie funkcjonować. Firma Utilitia przeprowadza audyty użyteczności i dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i technologii asystujących przez nie wykorzystywanych.

Każdy mobilny system operacyjny i użyte w nim technologie asystujące posiadają swoją specyficzną charakterystykę. Eksperci firmy Utilitia z obszaru technologii mobilnych wraz z grupą osób z niepełnosprawnościami analizują dostępność interfejsu programu i zawartych w nim informacji oraz zakres współpracy i dostępność aplikacji dla technologii asystujących.

Programy badane są pod kątem:

 • potrzeb osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabo widzących)
 • potrzeb osób z dysfunkcją słuchu (niesłyszących i niedosłyszących)
 • potrzeb osób z niepełnosprawnościami manualnymi
 • seniorów
 • zakresu współpracy z natywnymi technologiami asystującymi
 • użyteczności i funkcjonalności
 • zgodności z aktualną wersją międzynarodowego standardu dostępności WCAG
 • zgodności z wymogami ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Audyty przeprowadzane przez Utilitię składają się z trzech elementów:

 1. Automatycznej analizy z wykorzystaniem najróżniejszych narzędzi umożliwiających m.in. automatyczną ocenę takich elementów jak obecność etykiet pól formularzy, prawidłowy kontrast, czy odpowiednią wielkość aktywnych elementów.
 2. Badania eksperckiego – Specjaliści z obszaru dostępności cyfrowej analizują aplikację mobilną pod kątem jej zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 (ang. Web Content Accessibility Guidelines) oraz zgodności z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 3. Analizy User Experience – Aplikacja badana jest przez użytkowników z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabo widzących), słuchu (głuchych) oraz osoby z niepełnosprawnościami manualnymi. Analizowana jest również dostępność cyfrowa pod kątem najpopularniejszych technologii asystujących wykorzystywanych przez osoby z różnego typu niepełnosprawnościami.

Przeprowadzane przez Utilitię audyty dostępności cyfrowej stanowią najbardziej kompleksową ofertę na rynku. Z uwagi na specyfikę urządzeń mobilnych, odmienność konstrukcji oraz wersji systemowych, analiza może być zróżnicowana dodatkowo pod kątem różnych modeli oraz wielkości ekranów używanych w urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety).

Zamawiając audyt w firmie Utilitia możecie Państwo mieć pewność, że Wasza aplikacja mobilna przebadana zostanie w naprawdę kompleksowy sposób.