Jak korzystać z Utilitii

Niniejsza podstrona zawiera niezbędne informacje, pozwalające na skorzystanie z usługi Utilitia. Po więcej zapraszamy do naszego podręcznika.

Utilitia w chwili obecnej pracuje w 2 trybach:

  1. Demonstracyjnym – z tego trybu skorzystać może każdy, bez względu na to czy posiada w naszym systemie konto użytkownika czy nie. Ograniczeniem wynikającym z braku rejestracji jest możliwość przetestowania tylko i wyłącznie jednej strony internetowej i to tylko czterema z pośród wszystkich dostępnych validatorów.
  2. Pełnym – w tym trybie każdy, zarejestrowany użytkownik może przeanalizować 3 podstrony dowolnego serwisu.

Tryb Demonstracyjny

Aby skorzystać z trybu demonstracyjnego, wystarczy wpisać w pasku przeglądarki internetowej adres naszej usługi, który brzmi: https://validator.utilitia.pl a następnie w polu edycyjnym opisanym jako „Adres URL do sprawdzenia” należy umieścić adres strony, jaka ma zostać przetestowana przez naszą usługę.

Kolejnym krokiem, jest wybór testów, jakie mają zostać przeprowadzone. Realizujemy to przez zaznaczenie pola wyboru, jakie pojawia się przy nazwie danego testu. Możliwe jest zaznaczenie jednego lub większej liczby testów.

Sprawdź czy Twoja strona w podstawowym zakresie spełnia międzynarodowe standardy dostępności i wyświetl szczegółowy raport.

Uwaga, w tym miejscu możliwe jest przeprowadzenie tylko kilku przykładowych testów, pozostałe dostępne są po darmowej rejestracji.

Uwaga! W trybie demonstracyjnym, ze względu na swoją specyfikę nie będą działały testy, których zadaniem jest analiza wielu podstron serwisu. Po zaznaczeniu interesujących nas testów wystarczy kliknąć w przycisk „Rozpocznij analizę!”. Po chwili, długość której zależy od obciążenia naszego serwisu a także serwera, na którym znajduje się testowana strona, zostaniemy powiadomieni o wyniku testu. Informacje, jakie zostaną wyświetlone na tym ekranie dotyczyć będą ogólnego stanu strony, a także ilości błędów, na jakie napotkały poszczególne moduły testujące. Z tego ekranu możemy przejść do wyświetlenia szczegółowego raportu z analizy, który poinformuje o tym, w jakim wierszu i kolumnie testowanej strony wystąpił błąd, a także czego on dotyczy.

Tryb Pełny

W trybie pełnym użytkownik może przeprowadzić analizę do 3 podstron dowolnego serwisu internetowego. Ilość podstron w tym trybie może się w przyszłości zmienić, mogą także zostać dodane dodatkowe, płatne tryby pracy usługi. Aby skorzystać z trybu pełnego, niezbędne jest posiadanie konta w naszym systemie. W celu stworzenia takowego, należy wejść na stronę https://validator.utilitia.pl i kliknąć w „Zarejestruj się!”.

W formularzu, który się pojawi, należy podać swój działający adres poczty elektronicznej, który będzie od tej pory identyfikatorem użytkownika w systemie, podać i potwierdzić swoje hasło, którego długość minimalna to 6 znaków. Aby możliwe było korzystanie z pełnej funkcjonalności usługi Utilitia, należy również zaakceptować regulamin, zaznaczając odpowiednie pole wyboru, a następnie kliknąć przycisk „Zarejestruj się!”

Aby dokonać pełnej rejestracji konta, należy sprawdzić swoją skrzynkę poczty elektronicznej i postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w wiadomości. Jeśli w przeciągu 30 minut nie otrzymamy żadnej wiadomości, należy sprawdzić folder z niechcianą pocztą, tzw. Spam. Jeśli i w tym miejscu nie pojawiła się wiadomość od Utilitii, prosimy o informację na adres biuro@utilitia.pl w celu ręcznej aktywacji konta przez administratora.

Kiedy konto zostanie pomyślnie aktywowane, należy na stronie usługi wybrać link „Zaloguj się”, a następnie wprowadzić adres poczty elektronicznej oraz hasło użytkownika.

Po zalogowaniu się do systemu, możemy przeprowadzać analizy analogicznie, jak w trybie demonstracyjnym. Dodatkowo, zaznaczając pole wyboru „Wykonaj analizę całego serwisu” możemy przeprowadzić analizę do 3 podstron dowolnego serwisu. Oprócz tego dostępne są moduły testujące, których stosowanie ma sens w przypadku gdy testowana jest więcej niż jedna strona.

Oprócz tych udogodnień, możemy dodatkowo przeglądać wykonane przez nas archiwalne raporty korzystając z odnośnika „Archiwum (liczba zarchiwizowanych analiz)”. Z każdą przeprowadzoną wcześniej analizą możemy się zapoznać przeglądając jej stan, a także studiując szczegółowy raport. Analizę taką możemy również usunąć z systemu. Użycie odnośnika „Profil” pozwala włączyć lub wyłączyć powiadamianie o zakończonej analizie za pomocą poczty elektronicznej (pole wyboru „Wyślij wiadomość e-mail po zakończonej multianalizie”), zmienić hasło, lub usunąć konto użytkownika.

Tryb Płatny

Tryb płatny działa na podobnej zasadzie jak tryb pełny. Dodatkowe korzyści związane są przede wszystkim z możliwością analizowania dowolnej liczby podstron oraz wsparciem technicznym przy opracowywaniu lub wdrażaniu indywidualnych rozwiązań dostępnościowych. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć klikając zakładkę Oferta.

Usuwanie konta

Aby usunąć konto, należy kliknąć na link „Skasuj konto”, potwierdzić taką chęć wybierając przycisk OK, a następnie sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej i postępować zgodnie z zawartymi w e-mailu wskazówkami. W razie problemów z funkcjonowaniem poczty, prosimy o kontakt pod adresem biuro@utilitia.plUwaga! Ze względów bezpieczeństwa realizowane będą tylko i wyłącznie prośby pochodzące z adresu, który ma zostać skasowany, po potwierdzeniu wiadomością zwrotną.