Co badamy?

Poniżej znajduje się spis wszystkich obecnie dostępnych testów w usłudze Utilitia. Przy każdej pozycji umieszczono opis techniczny oraz informacje obrazujące kogo mogą dotykać odnalezione nieprawidłowości.

Utilitia jest twórcą wszystkich dostępnych validatorów, chyba że zaznaczono inaczej. Nasi programiści cały czas zajmują się opracowywaniem nowych testów, które będziemy mogli dołączyć do usługi Utilitia nieustannie zwiększając jej funkcjonalność.

Walidacja HTML

WCAG poziom A

Autorem validatora jest konsorcjum W3C. Umożliwia on testowanie stron internetowych pod kątem zgodności ze standardami języka HTML, XHTML oraz HTML 5. Zgodność z tymi standardami znacząco ułatwia przeglądarkom internetowym interpretowanie kodu i jego prawidłowe wyświetlanie. Oznacza także łatwiejszą konserwację i modernizację serwisów internetowych.

Brak zgodności dotyka wszystkie osoby z niepełnosprawnościami korzystające z technologii wspierających jak np. programy odczytu ekranu, aplikacje powiększające obraz czy też urządzenia zastępujące klawiaturę lub tradycyjną mysz komputerową. Błędy w kodzie strony odczują także użytkownicy mniej popularnych technologii w rodzaju WebTV lub starszych przeglądarek. Zgodność strony ze standardami podnosi także jej czytelność dla robotów sieciowych, indeksujących treści dla wyszukiwarek internetowych.

Walidacja unikalności identyfikatorów HTML

WCAG poziom A

Test sprawdza, czy używane identyfikatory HTML w danej witrynie są różne, jeśli natrafi na powtarzające się identyfikatory, zwracany jest błąd.

Nieprawidłowe użycie identyfikatorów dotyka głównie osoby z dysfunkcją wzroku używające programów odczytu ekranu i syntezatorów mowy. Do łatwiejszego i szybszego odnajdywania treści wykorzystują unikatowe identyfikatory. Identyfikatory używane są we wszystkich technologiach wspierających. Dodatkowo, błędy popełniane podczas przydzielania identyfikatorów poważnie utrudniają pracę programistom rozbudowującym dany serwis internetowy.

Walidacja poprawności nagłówków

WCAG poziom A oraz AAA

Podczas badania sprawdzane jest czy nagłówki od H1 do H6 użyte są prawidłowo, tj. czy nagłówek H1 został wykorzystany tylko jednokrotnie oraz czy nagłówki posiadają prawidłową kolejność zagnieżdżenia, np. czy po nagłówku H1 nie występuje od razu nagłówek H3 (Poziom A). Kontrolowane jest także czy nagłówki nie są pozbawione treści (Poziom AAA).

Unikalność oraz poprawna struktura nagłówków ułatwia osobom z dysfunkcją wzroku orientację na stronach internetowych i w dokumentach HTML, umożliwiając łatwą lokalizację konkretnych treści. Ponadto, prawidłowa struktura dokumentów HTML umożliwia robotom sieciowym agregowanie treści i prezentowanie jej w alternatywny sposób.

Obecność etykiet formularzy

WCAG poziom A oraz AA

Podczas analizy sprawdzane jest czy osadzone na stronach internetowych formularze posiadają etykiety (Poziom A) oraz czy elementy formularza zostały poprawnie nazwane (Poziom AA).

Brak etykiet przypisanych do elementów kontrolek formularza może uniemożliwić osobom niewidomym i słabo widzącym jego wypełnienie.

Kolejność pól formularzy

WCAG poziom A

Analizuje, czy kolejność dostępu do pól formularza została zadeklarowana za pomocą parametru tabindex.

Dzięki prawidłowej deklaracji kolejności dostępu, użytkownicy używający klawiatury do nawigacji po stronach internetowych mają możliwość poprawnego wypełnienia formularza w sytuacji, gdy kolejność wizualna nie jest tożsama z kolejnością logiczną. Błędne zadeklarowanie kolejności pól formularzy dotyka wszystkie osoby korzystające z klawiatury jako narzędzia do nawigacji po stronach internetowych m.in. osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, z ograniczeniami manualnymi oraz ludzi z dysfunkcją wzroku.

Dostępność bez JavaScriptu

WCAG poziom A

Test analizuje, jak bardzo dana strona internetowa różni się przy włączonej i wyłączonej obsłudze języka JavaScript. Witryny, o ile to możliwe, powinny być projektowane w taki sposób, aby ich funkcjonalność była identyczna zarówno z aktywną obsługą języka Javascript w przeglądarce jak i bez niej.

Nadmiar JavaScriptu jest problematyczny dla użytkowników starszych przeglądarek, osób z dysfunkcją wzroku korzystających z programów odczytu ekranu czy też właścicieli urządzeń mobilnych. W części firm, ze względu na politykę bezpieczeństwa JavaScript jest automatycznie blokowany co sprawia, iż ich pracownicy także mają utrudniony dostęp do stron internetowych na których treści zostały osadzone za pomocą tego języka.

Unikalność metadanych

WCAG poziom A

Kontroluje, czy strony w sekcji meta posiadają unikalne tytuły. Z uwagi na swój charakter test działa tylko przy analizie całego serwisu.

Unikalność tytułów ułatwia orientację i identyfikację stron internetowych. Tytuły zlokalizowane są na górnym pasku okna przeglądarki umożliwiając tym samym szybką identyfikację miejsca w serwisie w którym aktualnie znajduje się użytkownik.

Brak prawidłowych oznaczeń tytułu strony dotyka osoby z dysfunkcją wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną, seniorów oraz ludzi mających problemy z koncentracją lub pamięcią. Tytuł strony jest pierwszym elementem wyświetlanym przez wyszukiwarki sieciowe a także stanowi domyślną nazwę dla pliku powstającego podczas zapisywania stron internetowych.

Obecność nawigacji w tym samym miejscu

WCAG poziom AA

Analiza polega na odnalezieniu bloku nawigacyjnego w obrębie serwisu a następnie sprawdzeniu, czy wszystkie objęte badaniem podstrony posiadają go w tej samej lokalizacji. Z uwagi na swój charakter test działa tylko przy analizie całego serwisu.

Poprawna i stała konstrukcja serwisu pozwala na sprawne poruszanie się po treściach zawartych w obrębie witryny. Jej brak dotyka wszystkich użytkowników lecz w szczególności osoby z niepełnosprawnością wzroku, ruchu, intelektualną, seniorów oraz ludzi mających trudności z uczeniem się.

Dostępność linków

WCAG poziom A, AA oraz AAA

W trakcie badania sprawdzana jest unikalność nazw odnośników (Poziom A), kontrolowane jest czy linki z tym samym opisem prowadzą w tę samą lokalizację (Poziom AA) oraz czy nazwa odnośnika będzie zrozumiała dla użytkownika (Poziom AAA).

Występowanie na jednej stronie internetowej wielu odnośników o tej samej nazwie jest dezorientujące, szczególnie dla osób słabo widzących, które korzystając z oprogramowania powiększającego są w stanie zapoznać się tylko z niewielkim obszarem ekranu.

Dostępność plików PDF

WCAG poziom A

Kontroluje, czy pliki PDF umieszczone w serwisie posiadają zdefiniowany tytuł oraz czy oprócz warstwy graficznej zostały wyposażone w warstwę tekstową.

Brak warstwy tekstowej w dokumentach PDF odczuwają wszyscy użytkownicy. Nie mogą automatycznie przeszukać zawartości dokumentu ani też skopiować jego fragmentu. Osoby z niepełnosprawnościami wykorzystujące programy odczytu ekranu nie są w stanie zapoznać się z treścią takiego pliku PDF.

Walidacja CSS

WCAG poziom A

Autorem validatora jest konsorcjum W3C. Umożliwia on kontrolę zgodności arkuszy CSS ze światowymi standardami W3C.

Prawidłowa konstrukcja arkuszy zapewnia poprawne wyświetlanie informacji w obrębie całego serwisu co jest istotne dla wszystkich użytkowników internetu.

Dostępność CAPTCHA

WCAG Poziom A

Odnajduje w serwisach kody CAPTCHA, czyli popularne zabezpieczenia polegające na przepisaniu kodu z obrazka oraz sprawdza, czy posiadają one alternatywną metodę autoryzacji, np. za pomocą nagrania audio.

Specjalnie zniekształcone obrazki stanowią poważny problem dla wszystkich użytkowników internetu a w szczególności dla osób słabo widzących i niewidomych, praktycznie uniemożliwiają im skorzystanie z danej usługi.

Poprawność linków

WCAG poziom A

Sprawdza, czy w całym serwisie nie występują błędne lub nieaktualne odnośniki prowadzące do nieistniejących podstron.

Test jest doskonałym narzędziem dla webmasterów, prowadzących rozbudowane portale. Umożliwia bieżącą kontrolę aktualności wszystkich odnośników w obrębie serwisu.
Błędne linki są uciążliwe dla wszystkich użytkowników internetu. Działają szczególnie dezorientująco na osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, seniorów oraz ludzi z mniejszym doświadczeniem w korzystaniu z internetu.

Wyróżnienia

WCAG poziom A

Kontroluje, czy elementy wyróżnione wizualnie są także zróżnicowane w kodzie witryny poprzez użycie odpowiednich tagów, np. czy nagłówki oprócz pogrubienia posiadają znacznik H.

Istotne elementy serwisu powinny być wyróżnione przynajmniej na 2 sposoby. W przeciwnym wypadku część użytkowników serwisu może nie zauważyć wyróżnienia informacji. Dotyczy to głównie osób z dysfunkcją wzroku. Niewidomi użytkownicy w treści nie zauważą wyróżnień wizualnych, np. odmiennej czcionki. Ludzie z problemami postrzegania kolorów mogą potrzebować dodatkowych form wyróżnienia ważnych treści np. za pomocą zabiegów typograficznych.

Mruganie elementów

WCAG poziom A oraz AAA

Analiza polega na sprawdzeniu, czy na stronie występują elementy migające (Poziom A). W przypadku wykrycia takich obiektów, kontroluje się czy migotanie nie jest częstsze niż 3 razy na sekundę (Poziom AAA).

Zbyt częste migotanie elementów może prowadzić do problemów zdrowotnych. Dla pełnosprawnych użytkowników są to elementy dekoncentrujące i odciągające uwagę od głównej, istotnej treści. U epileptyków istnieje możliwość wystąpienia ataków padaczki. Ludziom z dysfunkcją wzroku dodatkowe migoczące elementy utrudniają odczytanie głównej treści witryny. Osoby słabo widzące czują się zdezorientowane i tracą orientację w obrębie serwisu. Niewidomi najczęściej w ogóle nie są w stanie zapoznać się z migającą treścią.

Obecność bloku informującego o lokalizacji w obrębie strony (okruszki)

WCAG poziom A oraz AAA

Kontroluje, czy w serwisie znajduje się blok, umożliwiający poruszanie się w skomplikowanej strukturze strony.

Tzw. Okruszki ułatwiają nawigację w skomplikowanych, wielopoziomowych serwisach. Dzięki nim użytkownik może w łatwy sposób np.. Z działu o nas / kim jesteśmy / dane firmowe przenieść się od razu do działu o nas, lub bezpośrednio na stronę główną. Okruszki ułatwiają i usprawniają poruszanie się w obrębie serwisu wszystkim użytkownikom, w szczególności osobom słabo widzącym.

Kontrast elementów tekstowych

WCAG poziom A oraz AAA

Dokonuje weryfikacji, czy elementy tekstowe zamieszczone na stronie posiadają odpowiedni kontrast w stosunku do innych elementów z nimi sąsiadujących oraz do tła na którym zostały osadzone.

Nieprawidłowy kontrast utrudnia a często uniemożliwia odczytanie treści osobom z różnymi dysfunkcjami wzroku. Analogicznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia wydrukowanie zawartości danej strony.

Topologia linków

WCAG poziom AA

Weryfikuje, czy do danej strony internetowej prowadzą przynajmniej dwie drogi dzięki chociaż dwukrotnemu podlinkowaniu jej z innych podstron serwisu, np. Z poziomu menu oraz tzw. Mapy odnośników.

Poprawność językowa

WCAG poziom A oraz AA

Kontroluje, czy strona posiada zadeklarowany język (Poziom A). Jeśli tak, to wykorzystując zasoby Microsoft Translator analizuje treść strony pod kątem zgodności użytego języka z językiem jaki został zadeklarowany (Poziom AA).

Wszystkim użytkownikom internetu poprawna deklaracja języka strony umożliwia jej głosowe odsłuchanie syntezatorami mowy wbudowanymi w nowoczesne przeglądarki internetowe np. Safari. Nieprawidłowo zadeklarowany język sprawia iż używane przez osoby niewidome programy odczytu ekranu automatycznie dobierające język syntezy, błędnie odczytują treść umieszczoną na stronach internetowych. Utrudnia także pozycjonowanie serwisu w wyszukiwarkach oraz korzystanie z automatycznych tłumaczeń i przeszukiwania treści.

Obecność deskryptorów mediów

WCAG poziom A

Test weryfikuje, czy materiały multimedialne umieszczone na stronach internetowych posiadają tekstowe opisy alternatywne.

Brak alternatywnych opisów pod elementami multimedialnymi uniemożliwia wielu osobom niepełnosprawnym zorientowanie się w kontekście umieszczonej na stronie treści. Problem w szczególności dotyka osób nie słyszących, niewidomych i głucho niewidomych ale także użytkowników technologii mobilnych, którzy często w swych przeglądarkach posiadają wyłączoną opcję pobierania multimediów.

Prymitywne formatowanie

WCAG poziom A

Sprawdza czy układ treści prezentowany na stronie internetowej został wymuszony w sposób prymitywny, np. do stworzenia tabel użyto klawiszy spacji i tabulacji.

Poprawne stosowanie formatowania umożliwia wszystkim użytkownikom m.in. kopiowanie zawartości strony przy zachowaniu jej oryginalnego formatowania (tabele, szpalty itp.). Prymitywne formatowanie dotyka wszystkich osób z niepełnosprawnościami, korzystających z technologii wspierających przetwarzających treść zamieszczoną na stronach internetowych, np. programy odczytu ekranu.

Możliwość ominięcia powtarzalnych bloków

WCAG poziom A

Kontroluje dany dokument pod kątem występowania tzw. skiplinków, czyli odnośników, przenoszących użytkownika do konkretnego elementu strony.

Dzięki omijaniu powtarzalnych elementów, np. menu Nawigacyjnego, użytkownik, korzystający tylko i wyłącznie z klawiatury jest w stanie o wiele szybciej dotrzeć do danego obszaru strony internetowej poprzez bezpośrednie przeniesienie w docelowe miejsce kursora przeglądarki. Skip‑linki wykorzystywane są przez osoby z niepełnosprawnościami, które tylko z poziomu klawiatury są w stanie sterować komputerem, m.in. ludzie z ograniczeniami manualnymi czy też niewidomi. Także osoby słabo widzące bardzo chętnie używają skip‑linków, które automatycznie przenoszą je w interesujące miejsce bez konieczności przeszukiwania zawartości całej strony internetowej.

Dźwięk

WCAG poziom A
Sprawdza występowanie zagnieżdżonego dźwięku na stronach internetowych.

Automatycznie odtwarzany po wejściu na stronę internetową dźwięk zagłusza używane przez osoby z dysfunkcją wzroku syntezatory mowy skutecznie uniemożliwiając im zapoznanie się z treścią danej witryny.

Zrozumiałość tekstu

WCAG poziom AAA

Test weryfikuje, czy bloki tekstu zamieszczone na danej stronie nie są napisane przy użyciu zbyt skomplikowanego języka. Zrozumiały i prosty przekaz treści istotny jest dla osób słabo władających danym językiem, np. gorzej wykształconych, czy obcokrajowców.

Sprawdź czy Twoja strona w podstawowym zakresie spełnia międzynarodowe standardy dostępności i wyświetl szczegółowy raport.

Uwaga, w tym miejscu możliwe jest przeprowadzenie tylko kilku przykładowych testów, pozostałe dostępne są po darmowej rejestracji.