Dla kogo jest usługa Utilitia

Usługa Utilitia kierowana jest do twórców i właścicieli witryn internetowych, podmiotów komercyjnych, organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej, oraz podmiotów realizujących zadania publiczne, mających obowiązek zapewniania dostępności cyfrowej swoich stron internetowych.

Sektor Publiczny

Według wstępnych szacunków w Polsce jest około 100 instytucji centralnych, 16 województw, 400 powiatów i 2500 gmin. Na ich terenie zlokalizowane są najróżniejsze instytucje pożytku publicznego, takie jak szkoły, muzea czy szpitale. Znajdują się tam również setki instytucji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. A każda z tych jednostek administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne, posiada przynajmniej jedną, a najczęściej kilka stron internetowych. W efekcie obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej spoczywa w Polsce na właścicielach kilkudziesięciu tysięcy stron internetowych. Ten rynek stwarza ogromne możliwości wykorzystania usługi Utilitia.

Prawne aspekty dostępności stron internetowych

Sektor Prywatny

Raport GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i w jednostkach administracji publicznej. Wyniki badań statystycznych wskazują, iż w 2018 r. 96,8% przedsiębiorstw korzysta z komputerów, a 76,2% przedsiębiorstw wyposaża swoich pracowników w urządzenia przenośne pozwalające na mobilny dostęp do Internetu.

Dostępność komercyjnych stron internetowych

Naszą usługę kierujemy do sektora publicznego. Instytucji Rządowych i Samorządowych, urzędów, ministerstw. Sektora edukacyjnego, szkół i uczelni. Osób prywatnych i firm komercyjnych. Wierzymy, że również za sprawą Utilitii dostępność cyfrowa stron internetowych stanie się w Polsce nowym standardem.