EchoVis

Celem projektu EchoVis było stworzenie innowacyjnego narzędzia, umożliwiającego rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku. Dzięki tej umiejętności, osoby niewidome i słabowidzące zyskają większą niezależność, pewność w poruszaniu się oraz poprawę funkcjonowania w życiu codziennym. Stworzenie rozwiązania informatycznego w ramach projektu EchoVis może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia zdolności postrzegania świata przez osoby z dysfunkcją wzroku w codziennym życiu.

W ramach projektu zrealizowano szereg badań przemysłowych i prac rozwojowych, efektem których jest mobilna gra, zawierająca wirtualne środowisko szkoleniowe, pozwalające na efektywne nabywanie umiejętności w zakresie korzystania z echolokacji. Przygotowane moduły treningowe pozwolą na wprowadzenie w świat dźwięków binauralnych oraz echolokacji dla określonych grup docelowych (dzieci, dorosłych, z różnym poziomem umiejętności). Natomiast sama gra umożliwi dalszy rozwój umiejętności echolokacji poprzez pokonywanie coraz trudniejszych etapów.

Echovis został zaprezentowany m. in. na:

  • 16th International Conference on Computers Helping People with Special Needs
  • organizowanym przez fundację Culture Shock Forum Aplikacji Mobilnych,
  • seminarium szkoleniowym „Nowe trendy w nauczaniu orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku”

Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a firma Utilitia realizowała go w konsorcjum z firmą Transition Technologies.

Strona projektu: https://echovis.tt.com.pl/