XVII Konferencja Pełno(s)prawny Student 2023

Biuro projektu / obszar realizacji: Kraków / zasięg ogólnopolski

Okres realizacji: 12.12.2023 r.

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu

Konferencja Pełnosprawny Student jest wydarzeniem cyklicznym, stanowiącym punkt odniesienia dla studentów z niepełnosprawnościami. Rokrocznie gromadzi osoby z niepełnosprawnościami, decydentów, przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli uczelni wyższych, zaangażowanych w proces dostosowywania środowiska akademickiego dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt skupia się na promocji działań oraz rozwiązań integracyjnych i antydyskryminacyjnych, umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu akademickim, z uwzględnieniem wszystkich jego obszarów osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Główne działania Projektu

  1. Rekrutacja uczestników;
  2. Pozyskanie prelegentów oraz osób prowadzących dyskusje i uzyskanie materiałów konferencyjnych;
  3. Przygotowanie materiałów do dystrybucji wśród uczestników;
  4. Realizacja konferencji;
  5. Działania promocyjno–informacyjne, uwzględniające pozyskanie patronatów medialnych i honorowych.

Grupa docelowa

  • Przedstawiciele wyższych uczelni, którzy zajmują się tworzeniem dostępności studiów dla osób z niepełnosprawnościami,
  • Władze edukacyjne (samorządowe i centralne), odpowiedzialne za kształtowanie polityki edukacyjnej kraju,
  • Instytucje zajmujące się szeroko pojętą problematyką osób z niepełnosprawnościami.

Szczegóły wydarzenia

XVII edycja konferencji odbędzie się 12 grudnia 2023 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Krowodrza”, przy ul. Wybickiego 3B w Krakowie.

Zgłoszenie udziału poprzez formularz: XVII Konferencja Pełno(s)prawny Student – formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1.12.2023.

Koszt udziału w konferencji: 350 zł brutto.

Regulamin konferencji

Regulamin Konferencji Pełnosprawny Student XVII [DOCX, 69 KB]

Program XVII Konferencji „Pełno(s)prawny Student”

09:00-09:30 Otwarcie Konferencji

09:30-10:00 Założenia konkursowe w projektach z obszaru dostępności – perspektywy i możliwości wdrożenia

10:00-11:30 Zwiększanie dostępności uczelni wyższych w kolejnych latach w nowej perspektywie finasowania

11:30-12:00 Przerwa

12:00-13:30 Kierunki „trudne” – wyzwanie dla dostępności czy granica nie do przekroczenia – czy osoby z niepełnosprawnościami mogą studiować wszystko?

13:30-14:30 Obiad

14:30-15:30 Zakres wsparcia studentów transpłciowych na uczelniach wyższych

15:30-16:30 Nowinki i wynalazki w środowisku akademickim – gotowe rozwiązania (nie tylko) technologiczne w służbie dostępności

16:30-17:00 Zakończenie