Szkolenie z tworzenia interaktywnych formularzy PDF

Zapraszamy na praktyczne, zaawansowane szkolenie online z tworzenia w 100% dostępnych cyfrowo, interaktywnych formularzy PDF.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Wstępne przygotowywanie formularzy w edytorze Microsoft Word;
 2. Tworzenie interaktywnych formularzy PDF w Adobe Acrobat Pro;
 3. Weryfikowanie dostępności cyfrowej dokumentów PDF.

Szkolenie ma formę warsztatową. Przed jego rozpoczęciem uczestnicy otrzymują pliki, na których będą pracować pod okiem prowadzącego. Po szkoleniu istnieje możliwość odbycia konsultacji z prowadzącym. Będzie pozostawał do dyspozycji uczestników przez godzinę po zakończeniu szkolenia.

 • Czas trwania szkolenia: 6h dydaktycznych;
 • Termin: 28 maja (wtorek) lub 29 maja (środa);
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób;
 • Miejsce szkolenia: Zoom;
 • Koszt za osobę: 400 zł netto (492 zł brutto).

Wymagania

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie się grupy 15 osób.
 • O możliwości wzięcia udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku większego zainteresowania szkoleniami, przewidujemy możliwość organizacji ich kolejnych edycji w późniejszych terminach.
 • W przypadku chęci zgłoszenia odpowiednio dużej grupy uczestników z jednej firmy lub organizacji, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia stacjonarnie w siedzibie firmy lub organizacji, bez dodatkowych kosztów. W takim przypadku prosimy o informację mailową lub telefoniczną.
 • Więcej szczegółów można uzyskać pisząc na adres biuro@utilitia.pl lub dzwoniąc na nr tel. 663 00 00 32.
 • Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego, więc jeśli jest ono finansowane ze środków publicznych1, to zwolnione jest z podatku VAT. W takiej sytuacji uczestnik szkolenia zobowiązany będzie do dostarczenia odpowiedniego oświadczenia2 na adres biuro@utilitia.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 16.05.2024 r. Potwierdzenie przyjęcia/nie przyjęcia na szkolenie na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia nastąpi najpóźniej do 17.05.2024 r.

Zapisy na szkolenie zostały zakończone.

Przypisy

 1. W całości – zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.), lub w co najmniej 70% – zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm.). ↩︎
 2. Wzór oświadczenia. ↩︎