Dla kogo jest usługa Utilitia?

29 września 2011

logotypy utilitii

Usługa Utilitia kierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców. Osób z grup wykluczonych cyfrowo, informacyjnie i społecznie. Autorów witryn internetowych , podmiotów komercyjnych i instytucji publicznych, zobligowanych na mocy przepisów prawa do pełnego udostępnienia zawartości swych stron.

Usługa Utilitia kierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców. Osób z grup wykluczonych cyfrowo, informacyjnie i społecznie. Autorów witryn internetowych , podmiotów komercyjnych i instytucji publicznych, zobligowanych na mocy przepisów prawa do pełnego udostępnienia zawartości swych stron.

Osoby Wykluczone

  1. cyfrowo wykluczeni – Ludzie korzystający z mobilnych lub mało popularnych przeglądarek. Użytkownicy przestarzałego sprzętu czy wolnych łącz internetowych.
  2. 50+ – Seniorzy i osoby z niższym lub inaczej ukierunkowanym wykształceniem.
  3. Niepełnosprawni – Fizycznie i psychicznie.

Wszyscy ci ludzie mają problem z dostępem do części lub całości informacji zamieszczanych na stronach WWW. Wykorzystanie usługi Utilitia zapewni osobom wykluczonym pełny dostęp do treści zawartych na witrynach internetowych.

Sektor Publiczny

Według wstępnych szacunków, w Polsce jest około 100 instytucji centralnych, 16 województw, 400 powiatów i 2500 gmin, z których znacząca większość ma lub będzie w niedługim czasie miała własną stronę internetową. Ten rynek publiczny stwarza ogromne możliwości wykorzystania usługi Utilitia.

Czytaj cały artykuł Prawne aspekty dostępności www

Sektor Prywatny

Raport GUS „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r.” oraz informacje zawarte w raporcie „Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007” wskazują, iż 95% przedsiębiorstw korzysta z Internetu, a 93% ma do niego dostęp. Najistotniejszą informację stanowi fakt, iż 56,6% firm posiada własną stronę internetową, czyli stanowi olbrzymią grupę przedstawicieli biznesu potencjalnie zainteresowanych usługą Utilitia.

Czytaj więcej na temat dostępności komercyjnych stron internetowych.

Organizacje Pożytku Publicznego

Utilitia jest narzędziem z którego mogą korzystać organizacje pożytku publicznego. Działając na rzecz lub w imieniu swoich beneficjentów, są teraz w stanie szybko i łatwo udowodnić odpowiednim instytucjom, niedostępność wadliwie przygotowanej strony internetowej.

Naszą usługę kierujemy do sektora publicznego. Instytucji rządowych, urzędów, ministerstw. Sektora edukacyjnego, szkół i uczelni. Osób prywatnych i firm komercyjnych. Wierzymy, iż za sprawą Utilitii dostępność stron internetowych stanie się standardem.

Sprawdź Możliwości usługi Utilitia.