XVI Konferencja Pełno(s)prawny Student 2022

Biuro projektu / obszar realizacji: Kraków / zasięg ogólnopolski

Okres realizacji: 6.12.2022 r.

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu

Konferencja Pełnosprawny Student jest wydarzeniem cyklicznych, stanowiącym punkt odniesienia dla studentów z niepełnosprawnościami. Rokrocznie gromadzi osoby z niepełnosprawnościami, decydentów, przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli uczelni wyższych, zaangażowanych w proces dostosowywania środowiska akademickiego dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt skupiał się na promocji działań oraz rozwiązań integracyjnych i antydyskryminacyjnych, umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu akademickim, z uwzględnieniem wszystkich jego obszarów osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Główne działania Projektu

  1. Rekrutacja uczestników;
  2. Pozyskanie prelegentów oraz osób prowadzących dyskusje i uzyskanie materiałów konferencyjnych;
  3. Przygotowanie materiałów do dystrybucji wśród uczestników;
  4. Realizacja konferencji;
  5. Działania promocyjno–informacyjne, uwzględniające pozyskanie patronatów medialnych i honorowych.

Grupa docelowa

  1. Przedstawiciele wyższych uczelni, którzy zajmują się tworzeniem dostępności studiów dla osób z niepełnosprawnościami,
  2. władze edukacyjne (samorządowe i centralne), odpowiedzialne za kształtowanie polityki edukacyjnej kraju,
  3. instytucje zajmujące się szeroko pojętą problematyką osób z niepełnosprawnościami.

Szczegóły wydarzenia

XVI edycja konferencji odbyła się 6 grudnia 2022 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Krowodrza”, przy ul. Wybickiego 3B w Krakowie.

Zgłoszenie udziału można było przesłać poprzez formularz: https://forms.gle/yL9yFMH5uAEe4pmU7

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 21 listopada.

Koszt udziału w konferencji wynosił 300 zł brutto.

Regulamin konferencji

Program XVI Konferencji „Pełno(s)prawny Student”

09.00-09.15 Otwarcie Konferencji   

09.30-10.15 Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – perspektywy dalszego rozwoju systemów wsparcia osób z niepełnosprawnościami na uczelniach

10.15-11.00 Efekty trzech edycji konkursu „Uczelnia Dostępna”

11.00-11.30 Przerwa

11.30-12.15 Wsparcie finansowe dla działań dostępnościowych na uczelniach

12.15-13.00 Czy Twoi studenci oglądają YouTube? Dlaczego jeszcze tam Cię nie ma? Czyli jak docierać do studentów w cyfrowym świecie

13.00-13.45 Organizacja praktyk studenckich z uwzględnieniem szczególnych potrzeb ich uczestników

13.45-14.30 Obiad

14.30-16.00 Osoby w kryzysach psychicznych na uczelni – potrzeby i modele wsparcia

16.00-16.30 Podsumowanie

Materiały dodatkowe

Zestawienie badania dostępności serwisów internetowych uczelni wyższych w roku 2022